با تحلیل گران داده صبا همکاری کنید

متقاضیان میتوانند با تکمیل و ارسال فرم قرار داده شده به همراه رزومه ثبت نام خود را تکمیل کنند.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.