گزیده ایی از نمونه کارهای شرکت تحلیل گران داده صبا

درباره تجزیه و تحلیل داده ها بیشتر بدانیم

تحلیل داده چیست؟

به فرآیند استخراج اطلاعات از داده‌های کمی یا کیفی، تحلیل داده گفته شده و شامل مراحل مختلف؛ ایجاد یک مجموعه داده، ارزیابی، ویرایش، مدلسازی، شناسایی یافته‌های کلیدی و ایجاد گزارش است. هدف از تحلیل داده؛ توصیف و خلاصه نمودن داده، بیان روند و الگوی داده گردآوری شده در طول زمان و استفاده از نتایج بدست آمده جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است.
تحلیل داده به سوالات مربوط به آنچه اتفاق افتاده، آنچه داد اتفاق می افتد و آنچه اتفاق خواهد افتاد را پاسخ می دهد.

تحلیلگر داده کیست؟

داده‌های خام را دریافت نموده و با پردازش آن، روابط پنهان داده‌ها را کشف نموده و از انبوه داده‌های بدون ساختار، پاسخ سوال‌های کسب‌وکار را می‌یابد. این افراد با داده‌های بسیار زیادی همچون، اعداد و ارقام، حقایق و داده‌های خام و مشکلاتی که شرکت‌های مختلف با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سر و کار دارند، بنابراین یک تحلیل‌گر داده حرفه‌ای باید توانایی تحلیل و شناخت مشکلات، مهارت ریاضی و دقت در جزئیات را داشته و با استفاده از داده‌های موجود بهترین راه‌حل‌ها را شناسایی و ارائه نماید. همچنین باید با استفاده از تفکر انتقادی، بتواند روابط پنهان بین اعداد و حقایق را کشف نماید.

تحلیلگران داده به چه کسانی کمک می‌کنند؟

وظیفه تحلیلگر داده دریافت داده‌های خام و تبدیل آن به دانشی است که بتواند در اختیار مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف قرار داده، تا این افراد با استفاده از دانش جدید بتوانند تصمیمات مناسب‌تری برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد و در نتیجه افزایش سوددهی کسب و کار از یک سو و درک بهتر مشتریان و ارائه خدمات بهتر به آنان از سوی دیگر داشته باشند.

مشتریان تحلیل گران داده صبا

مزایای تبدیل شدن به یک مشتری از شرکت تحلیل گران داده صبا

 

+ ارائه تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات شامل جمع‌آوری، پردازش، استخراج ویژگی، طبقه‌بندی و ارزیابی
+ انجام تحلیل و استنتاج سطح بالای اطلاعات و ارائه راهکار از طریق تحلیل داده
+ انجام تحلیل و استنتاج سطح بالای اطلاعات و ارائه راهکار از طریق تحلیل داده
+ محاسبات موازی، برنامه‌نویسی ماتریسی و برنامه نویسی CUDA
+ پیاده‌سازی الگوریتم‌های تحلیل داده در یکی از زبان‌های متلب ، R یا پایتون
+ تهیه گزارش‌های مدیریتی و …